จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุม “ภาคีร่วมใจ ป้องกันภัย เมาไม่ขับ พ.ศ. 2560” [2017-04-05]

         กรมคุมประพฤตินำโดยนางมณีรัตน์  บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานกรุงเทพมหานคร 2  นางธาริณี  แสงสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 นายจักราวุธ  ศิริฟองนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 3  นายวันชัย  ชนาลังการ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 5 และนางแพรทิพย์  แสงวัฒนะ  ผู้อำนวยการกองกิจการชุมชนและบริการสังคม เข้าร่วมการประชุม “ภาคีร่วมใจ ป้องกันภัย เมาไม่ขับ พ.ศ. 2560” เพื่อหารือในการแก้ไขปัญหาในเรื่องการลดอัตราการสูญเสียจากการดื่มแล้วขับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  โดยมีพลตำรวจตรี จิรพัฒน์  ภูมิจิตร  รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นประธาน ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 2 กองบังคับการตำรวจจราจร กรุงเทพมหานคร  

ประชุมภาคี 1 ประชุมภาคี 2
ประชุมภาคี 3 ประชุมภาคี 4
ประชุมภาคี 5 ประชุมภาคี 6