จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


กรมคุมประพฤติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้คู่มือโครงการวิจัย ฯ [2017-04-04]

      กรมคุมประพฤติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้คู่มือโครงการวิจัยการพัฒนากลไกการควบคุมและสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยของผู้ถูกคุมความประพฤติ โดยมีนางระพีพร หิมะคุณ ศรีสมบัติตระกูล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการควบคุมและสอดส่อง เป็นประธานและบรรยายเรื่องการใช้คู่มือและเครื่องมือการวิจัย และมีนายชัยวัฒน์  ร่างเล็ก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการสืบเสาะและพินิจ ร่วมสังเกตการณ์และบรรยายพิเศษ ณ  โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร