จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติถ่ายทอดนโยบายและรับฟังปัญหาในพื้นที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา [2017-04-03]

            พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา เพื่อมอบนโยบายโดยเน้นย้ำในเรื่องงานคุมประพฤติยุคใหม่และการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน พร้อมทั้งรับฟัง

 

ผลการปฏิบัติงานและปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ อันเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ โดยมี นางนุสรา วงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา นายบัญชา หนูประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา  นายสัณฐาน รัตนะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี นางดวงจันทร์ ทองขาว ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส และผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สาขานาทวีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา

 

อธิบดีตรวจเยี่ยมสงขลา 1 อธิบดีตรวจเยี่ยมสงขลา 4
 อธิบดีตรวจเยี่ยมสงขลา 3  อธิบดีตรวจเยี่ยมสงขลา 5