จำนวนผู้เข้าชม : 16

   


กรมคุมประพฤติร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2560 [2017-04-03]

         พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2559 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล โดยนายประสาร มหาลี้ตระกูล รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ นำข้าราชการของกรมคุมประพฤติ เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย นายภราดร บุญจันทร์คง พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ สังกัดกองกิจการชุมชนและบริการสังคม และนายสายัณห์ วรอรรถ พนักงานพิมพ์ระดับ 3 สังกัดสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 8 อันเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมคุมประพฤติ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทุ่มเทความรู้ความสามารถ และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน

รับโล่ห์วันข้าราชการพลเรือน 1 รับโล่ห์วันข้าราชการพลเรือน 2
รับโล่ห์วันข้าราชการพลเรือน 3 รับโล่ห์วันข้าราชการพลเรือน 4
รับโล่ห์วันข้าราชการพลเรือน 5