จำนวนผู้เข้าชม : 51

   


กรมคุมประพฤติจัดโครงการอบรมTO BE NUMBER ONE [2017-03-30]

กรมคุมประพฤติจัดโครงการอบรมความรู้การดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE กรมคุมประพฤติ

        พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมความรู้การดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE กรมคุมประพฤติ  ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร หลังจากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยนางอรวรรณ สุวรรณะบุณย์ ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

 

         สำหรับโครงการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมจากสำนักงานคุมประพฤติเป้าหมาย 32 แห่ง ซึ่งจะสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมรวมทั้งสามารถขยายการดำเนินงานชมรม/ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE   เพิ่มเติมด้วย