จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


รองอธิบดีกรมคุมประพฤติถ่ายทอดนโยบายและรับฟังปัญหาในพื้นที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน [2017-03-30]

       นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน เพื่อมอบนโยบาย โดยเน้นย้ำในเรื่องการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559  พร้อมทั้งรับฟังผลการปฏิบัติงานและปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ  อันเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ โดยมีนายวราวุธ  คันธาเวช ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน และนางสาวจิตติมา กันทอง พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน

ตรวจสำนักงานน่าน 1 ตรวจสำนักงานน่าน 2
ตรวจสำนักงานน่าน 3 ตรวจสำนักงานน่าน 4
ตรวจสำนักงานน่าน 5 ตรวจสำนักงานน่าน 6
ตรวจสำนักงานน่าน 7 ตรวจสำนักงานน่าน 8
ตรวจสำนักงานน่าน 8 ตรวจสำนักงานน่าน 10