จำนวนผู้เข้าชม : 47

   


สคป.ชย ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมผู้นำชุมชน อสม. ประชาชน และอบต.ห้วยบง นำผู้ถูกคุมประพฤติ ร่วมพัฒนาพื้นที่สระน้ำหน้าวัดชุมแสง บ้านห้วยบงใต้ ทั้งนี้เป็นขับเคลื่อนภารกิจแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน และเสริมสร้างคุณค่า ของผู้กระทำผิดอีกทางหน [2017-03-29]