จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


สคป.ชย จัดการประชุม"ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจ 5 ด้านของคณะกรรมการบริหารศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลห้วยบง" ร่วมกับ นายก อบต.ห้วยบง ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต.โดยให้ความรู้ด้านกฎหมาย แนวทาง การบูรณาการ การทำงานเพื่อให้ประชาชนในพื้นที [2017-03-29]