จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


กรมคุมประพฤติร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม [2017-03-27]

          นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม เนื่องในวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม 126 ปี โดยมีนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รวมถึงกรมคุมประพฤติ นำโดย พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมแสดงความยินดี พร้อมทั้งบริจาคเงินเพื่อการกุศลแก่ศิริราชมูลนิธิในการจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยช่วยเหลือการรักษาผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งมีนายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ ภายในงานนอกจากมีการจัดพิธีสงฆ์ พิธีถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) พิธีบวงสรวงและพิธีวางศิลาฤกษ์แล้ว ยังมีกิจกรรมการมอบรางวัลอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพดีเด่น รางวัลการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านกฎหมาย และรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ในส่วนของกรมคุมประพฤติ ได้แก่ นายภราดร บุญจันทร์คง  พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ สังกัดกองกิจการชุมชนและบริการสังคม และนายสายัณห์ วรอรรถ พนักงานพิมพ์ระดับ 3 สังกัดสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 8 ณ สถานที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

วันเกิดกระทรวง 1 วันเกิดกระทรวง 2
วันเกิดกระทรวง 3 วันเกิดกระทรวง 4
วันเกิดกระทรวง 5 วันเกิดกระทรวง 6
วันเกิดกระทรวง 7 วันเกิดกระทรวง 8
วันเกิดกระทรวง 9 วันเกิดกระทรวง 10
วันเกิดกระทรวง 11 วันเกิดกระทรวง 12
วันเกิดกระทรวง 13 วันเกิดกระทรวง 14
วันเกิดกระทรวง 15 วันเกิดกระทรวง 16
วันเกิดกระทรวง 17 วันเกิดกระทรวง 18
วันเกิดกระทรวง 19 วันเกิดกระทรวง 20