จำนวนผู้เข้าชม : 55

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติ จ.พิษณุโลก จ.สุโขทัย และสาขาสวรรคโลก [2017-03-24]

อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติ จ.พิษณุโลก จ.สุโขทัย และสาขาสวรรคโลก

 

พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนางสุภาภรณ์ อ่อนฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก ต่อจากนั้น อธิบดีกรมคุมประพฤติ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย โดยมีนางสาวนงเยาว์ มูลเครือคำ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก โดยมีนางชมนารถ ดิสสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ทั้งนี้ เพื่อมอบนโยบาย โดยเน้นย้ำในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ "คืนคนดีสู่สังคม" พร้อมทั้งรับฟังผลการปฏิบัติงานและปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ  อันเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่