จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทำผิด [2017-03-24]

        นางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ  เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี คณะกรรมการมูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทำผิด พ.ศ.2560 ณ ห้องรัชดา 3 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร โดยมีนายเธียร เจริญวัฒนา ประธานกรรมการมูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทำผิด เป็นประธานในประชุม

 

        ในการที่ประชุมได้มีระเบียบวาระการประชุมหลายข้อ รวมทั้งการนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานและความสำเร็จของผู้ได้รับการช่วยเหลือสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ ภายใต้การสนับสนุนโดยมูลนิธิแกไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทำผิด

ประชุมสามัญประจำปี ประชุมสามัญประจำปี 1
ประชุมสามัญประจำปี2 ประชุมสามัญประจำปี 4
ประชุมสามัญประจำปี 5 ประชุมสามัญประจำปี 6