จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรของศูนย์ฟื้นฟูฯ ปัตตานี [2017-03-23]

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรของศูนย์ฟื้นฟูฯ ปัตตานี

 

กรมคุมประพฤติ นำโดย นางจำเรียง สวัสดิวัฒน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี ในการเปิดดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูฯ เพื่อพิจารณากรอบการจัดทำหลักสูตร/โปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด การอบรมบุคลากร และการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานพหุภาคีอื่น โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมฯ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี