จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


รองอธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมหารือ รพ.ธัญญารักษ์ และผู้นำศาสนา เพื่อดำเนินการเปิดศูนย์ฟื้นฟูฯ ปัตตานี [2017-03-23]

นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าหารือกับ นายแพทย์อดิศักดิ์ งามขจรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี และผู้นำศาสนาอิสลาม ในเรื่อง หลักสูตร/โปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดดำเนินการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ ปัตตานี