จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติประชุมหารือการเตรียมการโครงการพัฒนาศักยภาพและเยาวชนในงานคุมประพฤติ [2017-03-17]

               ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 9.30 นาฬิกา นายพยนต์ สินธุนาวา พร้อมคณะ ได้ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมการ โครงการ พัฒนาศักยภาพและเยาวชนในระบบงานคุมประพฤติ (ค่ายลูกเสือ) กับนายวินัย สิทธิไวทยาภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่