จำนวนผู้เข้าชม : 58

   


กรมคุมประพฤติขยายกำลังอาสาสมัครคุมประพฤติ สู่ความสำเร็จในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน [2017-03-16]

       วันนี้ (16 มีนาคม 2560) เวลา 09.00 นาฬิกา กรมคุมประพฤติ จัดโครงการอบรมอาสาสมัคร     คุมประพฤติเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน อันเป็นการพัฒนาทักษะ ส่งเสริมความรู้และพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการบริหารงานอาสาสมัครคุมประพฤติ เนื่องในวันอาสาสมัครคุมประพฤติ โดยมี พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธาน พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง นโยบายกรมคุมประพฤติที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครคุมประพฤติ และแขกรับเชิญพิเศษ คุณวู้ดดี้ - วุฒิธร มิลินทจินดา พิธีกรชื่อดัง มาร่วมพูดคุยและให้กำลังใจกับอาสาสมัครคุมประพฤติ นอกจากนี้ ยังมีโครงการเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายถาวร พรหมมีชัย เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมมอบโล่อาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่น จำนวน 28 คน และใบประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ที่ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 25 ปี จำนวน 66 คน ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

        พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า เนื่องจาก มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2559 เห็นชอบมาตรการบูรณาการแก้ไขฟื้นฟู ติดตามดูแลช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุมชน มาตรการการนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จึงต้องอาศัยให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมป้องกันปัญหาอาชญากรรมในชุมชน ในปัจจุบัน มีอาสาสมัครคุมประพฤติทั่วประเทศเพียง 23,941 ราย ซึ่งถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนของผู้ถูกคุมความประพฤติที่อยู่ในความดูแล 450,000 ราย ฉะนั้น กรมคุมประพฤติจึงจำเป็นต้องรับสมัครอาสาสมัครคุมประพฤติเพิ่มขึ้น เพื่อมาร่วมกันดูแลสงเคราะห์แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด

 

        สำหรับผู้ที่มีความพร้อมและมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป มีสุขภาพร่างกายจิตใจแข็งแรง มีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป โดยเฉพาะกลุ่มวัยเรียนวัยทำงาน สามารถเข้ามาร่วมเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ ภายใต้ชื่อ คุมประพฤติ สังคม ชุมชนปลอดภัยเพื่อเป็นการเฝ้าระวังตนเองและคนในครอบครัวในการป้องกันภัยอาชญากรรม และมีโอกาสให้ความช่วยเหลือผู้ก้าวพลาดกลับมาเป็นคนดีสู่สังคม ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ www.probation.go.th หรือสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 1111 กด 78