จำนวนผู้เข้าชม : 42

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติให้สัมภาษณ์ในรายการ สถานีประชาชน ทางช่อง ThaiPBS [2017-03-15]

อธิบดีกรมคุมประพฤติให้สัมภาษณ์ในรายการ สถานีประชาชน ทางช่อง ThaiPBS

          พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ให้สัมภาษณ์ประเด็นเรื่อง “อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม” เพื่อประชาสัมพันธ์งานอาสาสมัครคุมประพฤติ พร้อมทั้งเชิญชวนผู้มีจิตอาสาที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป จบการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3  สุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรง และเป็นพลเมืองดี มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอาสาสมัครคุมประพฤติ ภายใต้ชื่อ “คุมประพฤติ สังคม ชุมชนปลอดภัย” เพื่อสร้างสังคมปลอดภัยและช่วยเหลือผู้กระทำผิดให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม ในรายการ สถานีประชาชน ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ThaiPBSโดยมีคุณอรอุมา เกษตรพืชผล เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

         สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ www.probation.go.th หรือสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 1111 กด 78

14.3.60.1.1 14.3.60.1.2
14.3.60.1.3 14.3.60.1.4
14.3.60.1.5 14.3.60.1.6