จำนวนผู้เข้าชม : 48

   


สคป.สตูล ดำเนินกิจกรรมอบรมคุณธรรมและจริยธรรมตามคำสั่งศาล ก่อนศาลพิพากษา [2017-02-08]