จำนวนผู้เข้าชม : 657

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มในเขตพื้นที่อ.เมืองชัยภูมิ [2016-10-07]