จำนวนผู้เข้าชม : 51

   


คป.ชัยภูมิ หัวหน้างานกิจกรรมฯออกส่อดส่องน้องๆฝึกอาชีพช่างยนต์และสอบถามการฝึกจากอาจารย์ผู้ฝึกสอนที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานฯ [2016-08-04]