จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ มอบทุนเพื่อประกอบอาชีให้แก่ผู้ถูกคุมประพฤติและผู้ฟื้นฟู [2016-07-22]