จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


คป.สุรินทร์ร่วมกับปกครองจังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมค่ายวิวัฒน์พลเมือง [2015-02-13]