จำนวนผู้เข้าชม : 14

   


สคป.นางรอง จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท เพื่อเข้าปาริวาสกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ [2015-06-10]