จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


สุรินทร์ร่วมพิธีอุปสมบทคณะอนุกรรมการฟื้นฟูฯ และประธาน อสค.อำเภอเมืองสุรินทร์ [2015-07-20]