จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


สคป.จ.อบ เขตพื้นที่ 2 รับผิดชอบอำเภอวารินชำราบและอำเภอสำโรง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติและอบรมโปรแกรมพื้นฐานผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯและครอบครัว @@@ [2016-01-13]