จำนวนผู้เข้าชม : 13

   


"สคป.จ.อบ เขตพื้นที่ 1 ผนึกกำลังกับอ.ส.ค. อ.เมือง จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูฯผู้กระทำผิด" @@@ [2016-01-13]