จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


การประชุมปรับปรุงกระบวนงานของกรมคุมประพฤติครั้งที่ 2/2560 [2017-03-14]

                      วันนี้ ( 7 กุมภาพันธ์ 2560 ) นายมณฑล  แก้วเก่า  ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาติดตามการแก้ไขปรับปรุงแผนภูมิการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 9 กระบวนงานในภารกิจหลักของกรมคุมประพฤติ ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติชั้น 4

ปรับปรุงกระบวนการทำงาน 1 ปรับปรุงกระบวนการทำงาน 2
ปรับปรุงกระบวนการทำงาน 3 ปรับปรุงกระบวนการทำงาน 4