จำนวนผู้เข้าชม : 12

   


การประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกำหนดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ [2017-02-03]

          วันนี้ ( 3 กุมภาพันธ์ 2560 ) นายประสาร มหาลี้ตระกูล รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกำหนดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมคุมประพฤติครั้งที่ 1/2560 เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ(มาตรา 44 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อร่วมพิจารณากำหนดแนวทางในการดำเนินการตามแนวทางการประเมิน ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4

การประชุมกำหนดตัวชี้วัด 1 การประชุมกำหนดตัวชี้วัด 2
การประชุมกำหนดตัวชี้วัด 3 การประชุมกำหนดตัวชี้วัด 4