จำนวนผู้เข้าชม : 47

   


การประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบและวิธีการถ่ายทอดตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย [2017-02-01]

วันนี้ ( 1 กุมภาพันธ์ 2560 ) นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบและวิธีการถ่ายทอดตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรสู่ระดับบุคคล ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติชั้น 4

ประชุมหลักเกณฆ์1 ประชุมหลักเกณฆ์1
ประชุมหลักเกณฆ์3 ประชุมหลักเกณฆ์4