จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


พิธีเปิดโครงการนำอาสาสมัครคุมประพฤติเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันสังคมให้ปลอดอาชญากรรม [2017-02-01]

       วันนี้ ( 1 กุมภาพันธ์ 2560 ) นายประสาร มหาลี้ตระกูล รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนำอาสาสมัครคุมประพฤติเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันสังคมให้ปลอดอาชญากรรมพร้อมให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายกระทรวงยุติธรรมในการบูรณาการการแก้ไขฟื้นฟู ติดตามดูแลช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการประสานงานในพื้นที่ร่วมกับภาครัฐและภาคประชาชนในการแก้ไขฟื้นฟู ติดตามดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในพื้นที่และป้องกันสังคมให้ปลอดอาชญากรรม ทั้งนี้กรมคุมประพฤติยังมอบเงินจากกองทุนสวัสดิการกรมคุมประพฤติเพื่อช่วยเหลือข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ที่ประสบอุทกภัย โดยมอบเงินให้แก่สำนักงานคุมประพฤติภาค 9 เพื่อจะมอบให้แก่ผู้ประสบภัยในจังหวัดอื่นๆต่อไป ณ ห้องสุวรรณมัจฉา โรงแรมราชมังคลา สงขลาเมอร์เมด อ.เมือง จ.สงขลา

อสค.สงขลา1 อสค.สงขลา2
อสค.สงขลา3 อสค.สงขลา5
อสค.สงขลา5 อสค.สงขลา6
อสค.สงขลา6