จำนวนผู้เข้าชม : 40

   


การประชุมหารือเพื่อเตรียมการเปิดดำเนินการศูนย์ฟื้นฟูฯ ปัตตานี [2017-02-01]

การประชุมหารือเพื่อเตรียมการเปิดดำเนินการศูนย์ฟื้นฟูฯ ปัตตานี

          วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 10.30 นาฬิกา นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อเตรียมการเปิดดำเนินการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี เพื่อพิจารณาเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานด้านต่างๆ ได้แก่ 1. ด้านอาคารสถานที่และงบประมาณ 2. ด้านอัตรากำลัง การสรรหาและการพัฒนาบุคลากร 3. ด้านหลักสูตร/โปรแกรมการฟื้นฟูฯ 4. การเปิดดำเนินการ ทั้งนี้ มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมกองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

01.02.60.1.1 01.02.60.1.2
01.02.60.1.3 01.02.60.1.4
01.02.60.1.5 01.02.60.1.6
01.02.60.1.7 01.02.60.1.8