จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมประจำเดือนมกราคม2560 [2017-01-31]

กรมคุมประพฤติร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

                วันนี้ ( 31 มกราคม 2560) เวลา 14.30 นาฬิกา นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือนมกราคม 2560  โดยในส่วนของกรมคุมประพฤติ นำโดยนางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ และผู้บริหารหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมการประชุม  ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร