จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดในกิจกรรม “Big Cleaning Day เมืองกรุงเทพสะอาดด้วยพลังประชาชน” [2017-01-31]

      วันนี้ ( 31 มกราคม 2560 ) 09.00 นาฬิกา นางยศวันต์  บริบูรณ์ธนา พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนเลขานุการกรมเป็นตัวแทนกรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดในกิจกรรม “Big Cleaning Day เมืองกรุงเทพสะอาดด้วยพลังประชาชน” จัดขึ้นโดยกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ (เขตหลักสี่ เขตสายไหม เขตจตุจักร เขตดอนเมือง เขตบางเขน เขตบางซื่อ เขตลาดพร้าว)  เพื่อรวมพลังของชาวหลักสี่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  และภาคประชาชนในพื้นที่ร่วมกันทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ปรับปรุงและจัดระเบียบทางเท้า  ล้างผิวจราจร  ดูดเลน  ขัดสี  ตีเส้นขอบทางเท้า  ตัดแต่งต้นไม้บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ  เขตหลักสี่ ทั้ง 2 ฝั่งรวมระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร โดยมีพลตำรวจโทอำนวย  นิ่มมะโน  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ลานอเนกประสงค์ ทางเข้าศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  ถนนแจ้งวัฒนะ  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร

ทำความสะอาด 1 ทำความสะอาด 2
ทำความสะอาด 3 ทำความสะอาด 4
ทำความสะอาด 5 ทำความสะอาด 6
ทำความสะอาด 7