จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


การประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติและระบบ บสต. [2017-01-30]

     วันนี้ (30 มกราคม 2560) เวลา 09.30-16.30 นาฬิกา  นางอัญชลี  พัฒนสาร  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติและระบบ บสต. ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานอีกด้วย  ณ ห้องประชุมกองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ชั้น 6 กรมคุมประพฤติ

ประชุมเทคโน 1 ประชุมเทคโน 2
ประชุมเทคโน 3 ประชุมเทคโน 4
ประชุมเทคโน 5