จำนวนผู้เข้าชม : 49

   


รองอธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองคำของบประมาณ ปี 2561 [2017-01-25]

           วันนี้ (25 มกราคม 2560) เวลา 14.30 นาฬิกา นายประสาร มหาลี้ตระกูล รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2560 โดยมีนายธวัชชัย  ไทยเขียว  รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 ศูนย์ราชการฯ ถนน+แจ้งวัฒนะ