จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมคุมประพฤติ [2017-01-25]

วันนี้ (25 มกราคม 2560) เวลา 09.30 นาฬิกา นายประสาร  มหาลี้ตระกูล รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 2/2560 โดยมีนางอัญชลี  พัฒนสาร  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะกรรมการฯเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาร่างระเบียบกรมคุมประพฤติ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในกรมคุมประพฤติ พ.ศ.... และสรุปการให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4