จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


กรมคุมประพฤติประชุมสามัญประจำปี อ.ส.ค.จังหวัดศรีสะเกษ [2017-01-24]

กรมคุมประพฤติประชุมสามัญประจำปี อ.ส.ค.จังหวัดศรีสะเกษ

          วันนี้ (24 มกราคม 2560) เวลา 9.00 นาฬิกา นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)จากกรมคุมประพฤติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ มีอาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อรับทราบนโยบายและกำหนดแนวทางการทำงานตามกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และร่วมกันกำหนดแผนการดำเนินงาน เป้าหมายการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ รวมถึงปัญหาและข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ  

24.01.60.1
24.01.60.1.2
24.01.60.1.3