จำนวนผู้เข้าชม : 41

   


กรมคุมประพฤติร่วมการประชุมหารือการดำเนินการปรับระบบการบำบัดรักษาฯ [2017-01-23]

กรมคุมประพฤติร่วมการประชุมหารือการดำเนินการปรับระบบการบำบัดรักษาในระบบบังคับบำบัด

        วันนี้ ( 23 มกราคม 2560 ) เวลา 9.30 นาฬิกา นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมหารือการดำเนินการปรับระบบการบำบัดรักษาในระบบบังคับบำบัด ณ ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 5 สำนักงาน ปปส. กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการพิจารณาประเด็นต่างๆดังนี้

            พิจารณาการดำเนินการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟู พ.ศ.2545 แบบไม่ควบคุมตัว

            พิจารณางบประมาณค่าใช้จ่ายในการตรวจพิสูจน์หาสารเสพติดในปัสสาวะ ปี 2560

            พิจารณาการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติและระบบ บสต.ใหม่

สำหรับความคืบหน้าจะรายงานในโอกาสต่อไป 

ปปส1 ปปส2
ปปส.3 ปปส4