จำนวนผู้เข้าชม : 13

   


การประชุมมาตรการ/แผนปฏิบัติป้องกันและปราบปรามการทุจริต [2017-01-23]

การประชุมมาตรการ/แผนปฏิบัติป้องกันและปราบปรามการทุจริต

         วันนี้ (23 มกราคม 2560) เวลา 9.30 นาฬิกา นายประสาร มหาลี้ตระกูล รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการ/แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 1/2560 โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 

23.01.60.2.1 23.01.60.2.2
23.01.60.2.3 23.01.60.2.4