จำนวนผู้เข้าชม : 54

   


กรมคุมประพฤติจัดประชุมร่าง TORในโครงการ EM [2017-01-23]

กรมคุมประพฤติจัดประชุมร่าง TORในโครงการ EM

           วันนี้ (23 มกราคม 2560) เวลา 9.30 นาฬิกา พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ มอบนโยบายและแนวทางในการประชุมคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการนำเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด ครั้งที่ 1/2560 โดยมีนายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ในฐานะประธานคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)พร้อมกำหนดราคากลาง โครงการนำเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด ณ ห้องประชุมกองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ชั้น 6 กรมคุมประพฤติ 

23.01.60.1.1 23.01.60.1.2
23.01.60.1.3 23.01.60.1.4
23.01.60.1.5 23.01.60.1.6
23.01.60.1.7 23.01.60.1.8