จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [2017-01-20]

         วันนี้ ( 20 ธันวาคม 2560 ) เวลา 09.00 นาฬิกา  นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ซึ่งมีผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รวมถึงกรมคุมประพฤตินำโดยนายเพิ่มพูน  พึ่งประสิทธิ์  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยนางอัญชลี  พัฒนสาร  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ และคณะเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ  เข้าร่วมในพิธี  ณ ศาลา 100 ปี พระพรหมมังคลาจารย์ วัดชลประทานรังสฤษฏ์  พระอารามหลวง ตำบลบางตลาด  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี