จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


กรมคุมประพฤติประชุมสามัญประจำปี อ.ส.ค.จังหวัดขอนแก่น [2017-01-13]

วันนี้ (13 มกราคม 2560) เวลา 09.00 นาฬิกา  นายประสาร  มหาลี้ตระกูล  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1 ปี 2560  ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นผ่านระบบ Conference จากกรมคุมประพฤติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

        ทั้งนี้ มีอาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุม จำนวน 120 คน โดยการประชุมดังกล่าว เป็นการแจ้งให้อาสาสมัครคุมประพฤติได้รับทราบนโยบายและแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และร่วมกันกำหนดแผนการดำเนินงาน เป้าหมายการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ