จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรมตักบาตรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2560 [2017-01-12]

กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรมตักบาตรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2560

        วันนี้ ( 12 มกราคม 2560 ) เวลา 9.30 นาฬิกา กรมคุมประพฤติ โดยนางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ ร่วมกิจกรรมตักบาตรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2560 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรกระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีนายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน ณ บริเวณหน้าศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม  อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

ทำบุญ1 ทำบุญ2
ทำบุญ3 ทำบุญ4
ทำบุญ5 ทำบุญ6