จำนวนผู้เข้าชม : 51

   


กรมคุมประพฤติร่วมประชุมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ [2017-01-10]

วันนี้ (10 มกราคม 2560) เวลา 09.30 นาฬิกา พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์  เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้มอบหมายให้นายเพิ่มพูน  พึ่งประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงยุติธรรมระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีนายชาญเชาวน์  ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

          ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว เป็นการชี้แจงทิศทางการทำงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงยุติธรรม และข้อมูลสถานการณ์ความมั่นคงแก่หน่วยงานระดับพื้นที่ ให้เกิดความเข้าใจและสามารถขับเคลื่อนการทำงานได้อย่างเป็นเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วย