จำนวนผู้เข้าชม : 49

   


ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเสนอชื่อ อสค.เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ครั้งที่ 4 / 2559 [2017-01-09]

กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเสนอชื่ออาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ครั้งที่ 4 / 2559

วันนี้ ( 9 มกราคม 2560 ) เวลา 9.30 นาฬิกา นายประสาร มหาลี้ตระกูล รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเสนอชื่ออาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ครั้งที่ 4 / 2559 โดยมีผู้บริหารกรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุม ซึ่งมีการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติ ดีเด่นและรายชื่ออาสาสมัครคุมประพฤติ ที่ปฏิบัติงานมาเป็นเวลา 25 ปี ขึ้นไป ณ ห้องประชุมกองกิจการชุมชนและบริการสังคม ชั้น 6 กรมคุมประพฤติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

กก.1 กก.2
กก.4 กก.3