จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


การประชุมหารือแนวทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม [2017-01-04]

การประชุมหารือแนวทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม

วันนี้ ( 4 มกราคม 2560 ) นายประสาร มหาลี้ตระกูล รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม ภายใต้โครงการประชุมเครือข่ายการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์งานยุติธรรมสู่ประชาชน โดยมีนายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในการประชุม และมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด กระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ กรุงเทพมหานคร

pr2 pr3
pr4 pr7