จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะเข้าอวยพรผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม [2016-12-30]

อธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะเข้าอวยพรผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

        วันนี้ ( 30 ธันวาคม 2559 ) เวลา 9.00 นาฬิกา  กรมคุมประพฤติ นำโดยพันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์  อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ เข้าคารวะ นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม  นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พันตำรวจเอกดุษฎี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่ออวยพรปีใหม่ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2560  ณ ห้องปลัดกระทรวงยุติธรรมและรองปลัดกระทรวงยุติธรรม  ชั้น8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

ny1 ny2
ny3 ny4