จำนวนผู้เข้าชม : 68

   


การประชุมการเตรียมการเปิดดำเนินการสำนักงานคุมประพฤติ [2016-12-30]

                วันนี้ ( 30 ธันวาคม 2559 ) นายประสาร  มหาลี้ตระกูล รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในการประชุมการเตรียมความพร้อมการเปิดดำเนินการสำนักงานคุมประพฤติ ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 ซึ่งเป็นการพิจารณาในหัวข้อ

1.พิจารณาเปิดดำเนินการสำนักงานคุมประพฤติ ตามศาลจังหวัดที่จะเปิดดำเนินการในเดือน เมษายน 2560

-   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคำ

2.พิจารณาการเปิดดำเนินการสำนักงานคุมประพฤติสาขา ตามศาลที่เปิดดำเนินการมาแล้ว จำนวน 6 แห่ง ดังนี้

                                - สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฏร์ธานี สาขาเวียงสระ

                                - สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา

                                - สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์  สาขารัตนบุรี

                                - สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า

                                - สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน

                                - สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง

เปิดสำนักงาน 1 เปิดสำนักงาน 2
เปิดสำนักงาน 3 เปิดสำนักงาน 4