จำนวนผู้เข้าชม : 53

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ 2560 [2016-12-29]

     วันนี้ ( 29 ธันวาคม 2559 ) กรมคุมประพฤติเข้าร่วมเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ 2560 โดยมีพลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการเปิดศูนย์ในครั้งนี้  ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานภาคีเครือข่ายเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2560 ขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนน ภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เน้นการบูรณาการในรูปแบบ “ประชารัฐ” และการบริหารจัดการในมิติเชิงพื้นที่ โดยบังคับใช้กฎหมายและเพิ่มความเข้มข้นในการจัดตั้งจุดตรวจ  ด่านตรวจ  และจุดบริการบนเส้นทางสายต่างๆ ควบคู่กับการดำเนินมาตรการทางสังคมเพื่อคุมเข้มพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนน ซึ่งจะช่วยสร้างการสัญจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560 ให้มีความปลอดภัย ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปีใหม่ 1 ปีใหม่ 2
ปีใหม่ 3 ปีใหม่ 4
ปีใหม่ 5