จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติให้การต้อนรับอธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ในโอกาสอวยพรปีใหม่ 2560 [2016-12-29]

อธิบดีกรมคุมประพฤติให้การต้อนรับอธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ในโอกาสอวยพรปีใหม่ 2560

       วันนี้ ( 29 ธันวาคม 2559 ) เวลา 9.00 นาฬิกา พันตำรวจเอก ดร. ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ให้การต้อนรับ นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และคณะ ในโอกาสอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560 ณ ห้องประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร 

ny1 ny2
ny3 ny4