จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


กรมคุมประพฤติร่วมประชุมรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม [2016-12-28]

กรมคุมประพฤติร่วมประชุมรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

        วันนี้ ( 28 ธันวาคม 2559 ) เวลา 9..00 นาฬิกา นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายเกี่ยวกับเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 1 / 2559โดยในส่วนของกรมคุมประพฤติ นำโดยพันตำรวจเอก ดร. ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ และผู้บริหารหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมการประชุม  ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

       สำหรับรายละเอียดความคืบหน้าจะนำเสนอในโอกาสต่อไป

ยธ.1 ยธ.2
ยธ.3 ยธ.4